Bolagsverket har registrerat namnändringen från Advanced Stabilized Technologies Group AB till KebNi AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.