Extra bolagsstämman i ASTG AB godkände den 17 juli 2020 namnändringen av företaget från Advanced Stabilized Technologies Group AB till KebNi AB.