Ytterligare förstärkning av försäljningsarbetet på ASTG