ASTG får order från ryska Amplus Sat på EUR 310k (cirka 3,2 MSEK)