ASTG AB (publ) (“ASTG” eller “Företaget”) meddelar idag att det har inlett processen för att ansöka om notering på Nasdaq First North i Sverige, med början från slutet av augusti 2020 och med förbehåll för godkännande av Nasdaq First North.