ASTG signerat Letter of Intent som avser “preferred supplier” status för IMU-leveranser till en större leverantör inom försvarsindustrin