ASTG AB har per den 20 november 2019 genomfört extra bolagsstämma på advokatbyrån Synch i Stockholm.