ASTG AB har per den 7 november 2019 genomfört extra bolagsstämma på advokatbyrån Synch i Stockholm.

Bolagsstämman beslutade enhälligt om inrättande av incitamentsprogram för VD och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i enlighet med styrelsens förslag (punkt 7 på dagordningen).