INFORMATIONS­POLICY

KebNi har som policy att inte lämna någon information om, eller kommentera, relationer till våra kunder, partners eller aktieägare.

Vår kundlista är konfidentiell.

Vi kommenterar eller lämnar ingen information utöver det som kommuniceras via beQuoted eller andra officiella kanaler och har valt att endast kommunicera väsentliga händelser. Utöver detta hänvisas till kommunikationstillfällen såsom kvartals- och/eller delårsrapporter.

KebNi lämnar heller ingen ekonomisk information utöver den som redovisas i årsbokslut, delårsrapporter eller annan ekonomisk rapportering via beQuoted.

Pressmeddelanden och Rapporter på denna hemsida publiceras upp till 15 minuter efter publicering av beQuoted.