Se video Småbolagsjaktens investeringsmöte den 27 november 2019, där ASTGs VD talar om företaget, marknadstrender och strategi för ASTG.