Som tillkännagavs den 24 oktober 2019 genomförde ASTG en företrädesemission med en teckningstid från 29 november 2019 till 13 december 2019.