Q1 2021 Rapport

Intervju med VD, Torbjörn Saxmo om Q1 2021 rapporten

Titta nu

Q2 2020-rapport

Intervju med VD Carsten Drachmann om Q2 2020-rapporten

Titta nu

Om KebNi

Intervju med VD Carsten Drachmann om vem som är KebNi och vad erbjuder KebNi till sina kunder

Titta nu

Om transaktionen

Intervju med VD Carsten Drachmann i samband med den kommande Aktieemissionstransaktionen

Titta nu

Elevator Pitch

Elevator Pitch av VD Carsten Drachmann om varför du ska investera i KebNi i den kommande aktieemissionen

Titta nu