KebNi AB får härmed meddela att Jan Wäreby har adjungerats till KebNi ABs styrelse.