Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943 – 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 november 2019 kl. 14.00 hos advokatbyrån Synch, Birger Jarlsgatan 6, i Stockholm.