KebNi AB (publ) släpper sin årsredovisning och koncernredovisning för 2020.