KebNi AB (publ) har mottagit en beställning från SAAB Dynamics i enlighet med nuvarande ramavtal. Ordervärde 2 590 000 kronor.