KebNi AB (publ) (“KebNi” eller “Företaget”) har idag börjat handlas på Nasdaq First North Growth Market.