KebNi AB (publ) har levererat två IMU-prototyper till SAAB Dynamics.