KebNi AB (publ) förstärker sin konkurrenskraft inom affärsområdet Inertial Sensing genom att starta utvecklingen av nästa generations högprestanda – tröghetssensor (IMU)