KebNi AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning i samband med listbyte till Nasdaq First North Growth Market.