Styrelsen för ASTG AB (publ) meddelar härmed att det optionsprogram som bolagsstämman har beslutat om till VD idag aktiverats genom beslut av styrelsen.