Påminnelse om att alla intresserade investerare fortfarande kan delta i företrädesemissionen fram till fredag 13 december 2019 klockan 16.00