Protokoll från årsstämma den 13 maj 2020, kl. 19.00 i Kista