Professionella tjänster

Vi erbjuder olika tjänster, inklusive (men inte begränsat till):

– Kundanpassning
– Konsultation
– Utbildning för användare / operatör
– Teknisk utbildning
– Installationsstöd
– Driftstartsstöd (acceptanstest och utbildning)

Ladda ner databladet