Företaget har fått totalt 2 750 000 SEK kontant för konvertering av teckningsoptioner till aktier