Om KebNi

KebNi är ett socialt och miljömedvetet företag som fokuserar på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, positionering och stabilisering.

Det värde vi erbjuder våra kunder är kundanpassade högteknologiska lösningar som är tillförlitliga och stabila. Du kan lita på att våra lösningar alltid fungerar oavsett hur svåra förhållanden är. Kort sagt, vi ger stabilitet i ditt arbete.

Företaget har sitt huvudkontor i Sverige och har lång erfarenhet inom lösningar för maritima satellitantenner och tröghetssensorsystem för rörelseavkänning.

Vi marknadsför våra produkter genom tre affärsområden. KebNi Maritime for Maritime Satellite antenner, KebNi Inertial Sensing for Inertial Measurement Unit och KebNi Land Mobile för Communication On The Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) antenner.

Vi verkar globalt och når våra kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Våra produkter och lösningar riktar sig till myndigheter och militära kunder, såväl som kommersiella kunder inom branscher för robotik och självkörande fordon.

Sedan augusti 2020 är vi ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige.

Marknadstrender & Strategier

Vi ser en global trend mot mer självstyrande system och självkörande fordon, och en önskan att tillhandahålla dataförbindelse till alla människor, var de än är i världen. Att vara ansluten till internet håller på att bli en förväntad norm för alla människor; för att förbättra utbildningsnivån, säkra kommunikation och dela information. Den framtida stabiliteten i världen är också mycket beroende av pålitlig och säker kommunikation, både via marknät som 4G och 5G, liksom via satellitnät. Säkerhet, tillförlitlighet och stabilitet hos lösningar i vår vardag är viktiga krav nu och i framtiden.

Konkret teknologi och användartrender går mot fler robotar och självkörande fordon, kommunikation under rörelse, jordobservation och förändrande teknologier som små satelliter i lågt omloppsbana.

KebNis strategi är att fokusera sina investeringar och ansträngningar på att utnyttja sin teknik, produkter och lösningar, till att bidra till och fånga dessa växande marknadstrender – hjälpa genom att “Bring Stability to a World in Motion”.